Negocjacje

Czym są Negocjacje ?
Krótko mówiąc to proces, który ma celu zaspokojenie potrzeb. Pomyślne negocjacje można zdefiniować jako proces, który zaspakaja potrzeby obu stron.

Kiedy konieczne są Negocjacje ?
Negocjacje są niezbędne wtedy gdy strony, między którymi zachodzi lub ma zajść jakaś relacja, mają różne punkty widzenia lub sformułowały odmienne cele. Ze względu na te różnice negocjacje muszą obejmować pewien fundamentalny składnik : ruch. Jeśli takiego ruchu nie ma, strony pozostają w tzw impasie.

Rola Negocjatora
Rolą Negocjatora jest takie poprowadzenie procesu negocjacyjnego z wykorzystaniem szeroko pojętych kompetencji komunikacyjnych aby strony odeszły od swoich początkowych rozbieżnych stanowisk do takiego punktu, umożliwiającego osiągniecie porozumienia i jego wdrożenie.

Cechy dobrego negocjatora
Istota dobrego negocjatora to zdolność adaptacji przekładające się na umiejętności radzenia sobie z różnymi ludźmi w różnych środowiskach i okolicznościach, i mało komfortowych sytuacjach. Osoba która nie obawia się „konfliktów”., najważniejsze jest dla nich tak długo rozpatrywanie problemu aż znajdzie się rozwiązanie, które wszystkich zadowoli.

Fazy procesu negocjacyjnego

Faza kontaktu

Faza przygotowania i planowania

Faza zapoznawcza

Faza wstępna i argumentacji

Faza kompromisu

Faza zawarcia porozumienia

Faza realizacji