Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych jest  Grupa Lander Nieruchomości sp z o o, z siedzibą w Poznaniu ( 61-806) , przy ul. Św.Marcin 29/8 Kontakt z administratorem danych dostępny pod adresem email: biuro@grupalander.pl. Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych RODO, oraz zgody osoby, której dane dotyczą, która może być w każdym momencie wycofana. Dane przetwarzane są w celu oferowania, obsługi i realizacji usług mediacji i negocjacji, prezentacji, obsługi w zakresie gospodarki nieruchomościami, udokumentowania w/w czynności i zapewnienia najwyższej jakości usług dla klientów Grupy Lander Nieruchomości sp z o o . Administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państw trzecich/ organizacji międzynarodowych. Grupa Lander Nieruchomości Sp z o o przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

–        Ksiegowość
–        partnerom handlowym w zakresie świadczonych usług
–        klientom dla celów świadczonej usługi

Dane przetwarzane w związku z zawartymi umowami o świadczenie usług mediacji i negocjacji, prezentacji, obsługi w zakresie gospodarki nieruchomościami będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu,  maksymalnie do 10 lat po zakończeniu współpracy pomiędzy podającym dane a Grupa Lander Nieruchomości Sp z o o . Dane pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu ustania jej ważności. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu.