Przemysław Hahn

  Prezes zarządu

  Przemysław Hahn – Prezes Zarządu Grupy Lander

  Powołany na funkcję Prezesa – prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

  Studiował na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Kierunku Zarządzania
  i Marketingu.

  Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Wydziału finansów
  i Informatyki, Kierunku finanse i rachunkowość.

  W swojej pond 20 letniej karierze zawodowej, obejmował stanowiska menadżerskie niższego i wyższego szczebla, m.in. pełnił funkcję zastępcy prezesa ds restrukturyzacji przedsiębiorstw, dyrektora ds finansów
  i rachunkowości oraz inspektora w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

  Specjalizuje się w budowaniu przewagi strategicznej. Przygotowanie merytoryczne wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz cechy osobowości przekładają się na umiejętność strategicznego planowania, organizowania, podejmowania właściwych decyzji.