Jak działamy

Często negocjacje mylone są z samym dobijaniem targu, ceny – to jeden z ostatnich ważnych etapów procesu negocjacyjnego, często choć nie zawsze to etap osiągnięcia porozumienia. Aby ten ostatni etap zakończył się powodzeniem, trzeba przejść przez cały proces negocjacyjny i wdrożyć porozumienie . Bez procesu przygotowawczego szanse na skuteczność negocjacyjną są niewielkie.

Większość, wpada w taki pułapki bo procesowi negocjacji towarzyszą niepożądane emocje, stres i idące za tym popełniane błędy,które z łatwością negatywnie odczytywane są przez drugą stronę i wykorzystywane osłabiając twoja pozycję negocjacyjną.

Dlatego jesteśmy dla Ciebie. Przygotowani na każde okoliczności. W imieniu Klienta prowadzimy projekty negocjacyjne i mediacje. Specjalizujemy się w negocjacjach nieruchomości.

Proces ten obejmuje szerokie spektrum przygotowawcze od pełnej analizy nieruchomości pod względem prawno-organizacyjnym, technicznym i finansowym poprzez zbudowanie strategii negocjacyjnej w kierunku dobijania targu i wdrożenia do realizacji – przeniesienia własności nieruchomości. Prowadzimy również projekty negocjacyjne i mediacje w innych obszarach działalności gospodarczej – kontrakty handlowe.

Nasz Ekspert ds. Negocjacji i Mediacji ma pełne przygotowanie abyś nabył nieruchomość bezpiecznie, sprawnie, skutecznie, bez emocji i stresu, w uczciwej cenie. Pomoże przeprowadzić Ciebie przez cały proces negocjacyjny w tym procedury w zakresie przeniesienia własności nieruchomości.

„Jeśli miałbym osiem godzin aby ściąć drzewo, poświęciłbym sześć z nich na ostrzenie mojego topora” – Abraham Lincoln

Krótko mówiąc to proces, który ma celu zaspokojenie potrzeb. Pomyślne negocjacje można zdefiniować jako proces, który zaspakaja potrzeby obu stron.

Negocjacje są niezbędne wtedy gdy strony, między którymi zachodzi lub ma zajść jakaś relacja, mają różne punkty widzenia lub sformułowały odmienne cele. Ze względu na te różnice negocjacje muszą obejmować pewien fundamentalny składnik : ruch. Jeśli takiego ruchu nie ma, strony pozostają w tzw impasie.

Rolą Negocjatora jest takie poprowadzenie procesu negocjacyjnego z wykorzystaniem szeroko pojętych kompetencji komunikacyjnych aby strony odeszły od swoich początkowych rozbieżnych stanowisk do takiego punktu, umożliwiającego osiągniecie porozumienia i jego wdrożenie.

Spróbuj zbudować dom bez przygotowania z pominięciem jednego z etapów, np. fundamentu.

Spróbuj pobiec maraton bez przygotowania – treningu.

Czy kiedykolwiek sam przyczyniłeś się do fiaska negocjacji tylko dlatego, że stałeś twardo przy swoim stanowisku podobnie jak twój „oponent”?

Czy zdarzyło się, że przepłaciłeś w zakupie lub podałeś za niską cenę sprzedaży?

5 Kroków do realizacji twojego celu

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Przedstaw rodzaj i zakres zlecenia

Spotkaj się z ekspertem w celu omówienia szczegółów transakcji

Otwarcie zlecenia negocjacyjnego - nasze działanie

Zakończenie zlecenia - porozumienie wdrożenie - Twój SUKCES

Fazy procesu negocjacyjnego

Faza kontaktu

Faza przygotowania i planowania

Faza zapoznawcza

Faza wstępna i argumentacji

Faza kompromisu

Faza zawarcia porozumienia

Faza realizacji