Partnerzy

Poniżej prezentujemy listę naszych partnerów:

zadzad1

Przemysław Marek Hahn

Prezes zarządu


tel. 884 884 967
mail: biuro@grupalander.pl

Przemysław Marek Hahn – Prezes Zarządu Grupy Lander.

Powołany na funkcję Prezesa – prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Ukończył studia na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz na kierunku Zarządzanie i Marketingu.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ukończył też studia na Wydziale Finansów i Informatyki, uzyskując kwalifikacje na kierunku finanse i rachunkowość.

W swojej pond 20 letniej karierze zawodowej, obejmował stanowiska menadżerskie niższego i wyższego szczebla, m.in. pełnił funkcję zastępcy prezesa ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw, dyrektora ds. finansów i rachunkowości oraz inspektora w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Specjalizuje się w budowaniu przewagi strategicznej. Potencjał intelektualny : przygotowanie merytoryczne, wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz cechy osobowości przekładające się na umiejętność strategicznego planowania, organizowania, podejmowania właściwych decyzji.

Stały mediator przy Prezesie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

6ee5dbf6-056b-425e-b3ab-e0329c7a2c56

Marzena Hinc – Sawicka

Mediator


tel. 693 633 069
mail: biuro@grupalander.pl

Marzena Hinc – Sawicka – Mediator Grupy Lander.

Członek Polskiego Centrum Mediacji z siedzibą w Poznaniu.

Członek Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej z siedzibą w Poznaniu.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z logopedii, oligofrenopedagogiki, edukacji do życia w rodzinie, zarządzania oświatą oraz terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Ukończyła specjalistyczne certyfikowane szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych, oświatowych, cywilnych i gospodarczych oraz sądowych. Posiada również wiele certyfikatów potwierdzających kwalifikacje negocjacyjne, w tym m.in. szkolenie pn. „Kluczowe umiejętności negocjacyjne”, certyfikat branżowy pn. „Emocje w negocjacjach” oraz ceniony Certyfikat Franklin University.

Specjalizuje się w sprawach społecznych, z uwagi na kompetencje psychologiczne. Uczestniczyła w warsztatach z zakresu treningu interpersonalnego. Potencjał intelektualny: przygotowanie merytoryczne, wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz cechy osobowości przekładające się na umiejętność szacunku do odmienności, szukania kompromisu, zrozumienia dla różnorodności postaw, motywacji, emocji.

Stały mediator przy Prezesie Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Więcej o kwalifikacjach Marzeny Hinc – Sawickiej przeczytasz na stronie Fortress. Twierdza mediacji.

Q-seac to centrum ekspertów i konsultantów
– branży IT ,
– z obszaru prawa i finansów
– z dziedziny organizacji i zarządzania