I Sektor

Sektor wsparcia obejmuje projekty w obsłudze rynku nieruchomości:

  • Sprzedaży, zakupu oraz wynajem nieruchomości.
  • Obsługę i organizację nieruchomości w zakresie zarządzania i administrowania.
Zapraszamy do kontaktu